Branschmöten

För Swedish Rental är möten och konferenser en central funktion i verksamheten. Här öppnas stora möjligheter till nätverkande mellan våra medlemsföretag samt mellan medlems- och partnerföretag.

Förutom de möten som hålls i arbetsgrupper och utskott under året arrangerar Swedish Rental årligen ” Rentaldagen ” samt ” Årstämma med vårmöte” .Våra möten skall förmedla vår strategi, vision och verksamhet. Där samlas vi för avrapportering från arbetsgrupperna, förankring av verksamheten  och fastläggande av kommande inriktning samt förkovrar oss i kommande utveckling och kring centrala ämnen för branschen.

Rentaldagen arrangeras under våren. Nästa Rentaldag hålls våren 2021.
Årets tema presenteras vid inbjudan och väl på plats gör vi t.ex. studiebesök och bjuds på spännande föreläsningar.

Under våren hålls årsstämman som ofta samordnas med någon mässa eller i kombination med vårmöte.