Branschmöten

För Swedish Rental är möten och konferenser en central funktion i verksamheten. Här öppnas stora möjligheter till nätverkande mellan våra medlemsföretag samt mellan medlems- och partnerföretag.

Förutom de möten som hålls i arbetsgrupper och utskott under året arrangerar Swedish Rental årligen ” Rentaldagen ” samt ” Årstämma med vårmöte” . Våra möten skall förmedla vår strategi, vision och verksamhet. Där samlas vi för avrapportering från arbetsgrupperna, förankring av verksamheten  och fastläggande av kommande inriktning samt förkovrar oss i kommande utveckling och kring centrala ämnen för branschen.

Rentaldagen arrangeras under våren. Nästa Rentaldag hålls våren 2022 i Båstad.
Årets tema presenteras vid inbjudan och väl på plats gör vi t.ex. studiebesök och bjuds på spännande föreläsningar.

Under våren hålls årsstämman som ofta samordnas med någon mässa eller i kombination med vårmöte.