SRAH 19 – nu även i engelsk översättning

Rentalbranschens uppdaterade hyresvillkor, SRAH 19 publicerades efter sommaren. Nu finns de även i engelsk översättning. Syftet är att underlätta för utländska kunder och företag att ta del av spelreglerna på den svenska rentalmarknaden.

Den svenska versionen av SRAH 19 har även uppdaterats med en ny layout. SRAH 19 återger en välavvägd branschpraxis ömsesidigt framtagen med Sveriges Byggindustrier. Den nya layouten understryker vikten av helheten. Om ändringar ändå behövs bör de vara genomtänkta och balanserade.

Använder du dig av en äldre version rekommenderar vi att du hämtar den senaste versionen:

Swedish Rental Allmänna Hyresvillkor 2019 – SRAH 19
Swedish Rental General conditions for Rental 2019 – SRAH 19