Kodgruppen

Kodgruppen fortsatte arbetet med att hålla produktförteckningen med SRA-koder uppdaterad. När nya maskinmodeller köps in till medlemsföretagen har kodgruppen en viktig uppgift att klassa dem i förteckningen. Kodgruppens arbete är också en förutsättning för att nya PSI, personlig säkerhetsintroduktion skapas för nya maskiner, där våra leverantörspartners gör en lika viktig insats genom att fylla i data till PSI för sina maskiner.

Läs mer om SRA-kod och PSI