Kodgruppen

Kodgruppen ansvarar för produktregistret med SRA-koder på www.srakod.se och håller regelbundet möten. Kodgruppen klassar de maskinmodeller som köps in av något medlemsföretag. När helt nya produkttyper kommer ut på marknaden till följd av den tekniska utvecklingen, anpassar kodgruppen produktträdet för att möjliggöra klassning av nya produkter.

Läs mer om SRA-kod och PSI