Bodgruppen

Bodutskottet träffades på Näringspunkten den 28 maj 2019.

Viktigaste frågor och utmaningar – vad är en bod?

Etablering- och bygglovshantering har utmaningar med att brand- och energikrav tolkas alldeles för olika av räddningstjänst, brandkonsulter och kommuner. Det beror på mängd orsaker som till exempel skillnader i tillämpning och kommunala särkrav och nyutbildade handläggare med kort erfarenhet. Ibland utnyttjas beställares och kommunala handläggares okunskap av exempelvis brandingenjörer och små- och medelstora byggkunder har ofta lägre kunskap än rikstäckande entreprenörer till exempel om brandsäkerhet och utrymning vid nyetableringar.

Fortfarande saknas en standard som leverantörerna kan utgå från (klassificera), som specifikationer från tillverkare. Vad är en bod? Tjocklek på väggar, material, möbler/inredning. Grundkoncept och standard saknas. Det finns uppskattningsvis 40–50 000 bodar i Sverige idag. Utländska konstruktionen är ofta stålbodar (containerlösning) som inte fungerar för svenska temperatur- och väderförhållanden (jämförelse svenska träbodar).

Energi, LåganYtterligare en utmaning är hur ska vi beräkna energiåtgång vid nyetableringar? Energikostnad för bodar, element på fullt, öppna fönster för bodar som bara används kortare stunder under dagen. Hållbarhet, miljötänk, energisparåtgärder – processen fortskrider

 

Bodgruppen fortsätter aktivt sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön vid etablering av bodar på byggarbetsplatser. Bodgruppen har tagit fram riktlinjer och rekommendationer för hur SRAs medlemsföretag och deras samarbetspartners kan minska riskerna och öka säkerheten vid bodetablering.

Läs mer om bodar