Modulutskottet

Modulutskottet är ett av de mest aktiva utskotten inom Swedish Rental. De håller håller löpande utskottsmöten och därutöver samlas mindre arbetsgrupper för aktuella sakfrågor. I utskottsarbetet förekommer kontakter med berörda myndigheter, som Boverket och Skatteverket.

Läs mer om moduler