Modulutskottet

Modulutskottet bildades vid årsskiftet 2009/2010. Rentalmoduler är ett eget specialområde inom uthyrning, och utskottet utvecklade i snabb takt riktlinjer för leveransavtal och villkor, skattefrågor och upphandlingsråd.  Många synergier finns med byggbodar i behovet av anpassade regler och krav för tillfälliga och flyttbara lokaler, exempelvis avseende uppställning och energiprestanda.

Läs mer om moduler