Hissutskottet

Hissutskottet är ett ombildat utskott, tidigare kran- och hiss, som nystartade hösten 2019. Frågor som drivs i utskottet är utbildningskrav på hissmontörer, kravställande mot leverantörer, framtagande av branschpraxis med syfte att höja säkerheten och enhetligare besiktningsbedömningar.

Vi ser gärna att fler medlemsbolag engagerar sig i Hissutskottet.

Kontakta SRA’s kansli: info@swedishrental.se eller Emma Wändell, Cramo: emma.wandell@cramo.com