Inbjudan till Hissutskottet

Välkommen att delta i Hissutskottets arbete.

Syftet är att gemensamt försätta diskussionen kring grunderna för hur Hissutskottet ska arbeta framöver och vilka frågor som är relevanta att diskutera.

På det första mötet den 22 oktober togs bland annat frågor kring utbildningskrav på hissmontörer, kravställande mot leverantörer, framtagande av branschpraxis med syfte att höja säkerheten och enhetligare besiktningsbedömningar upp.

Vi ser gärna att fler medlemsbolag engagerar sig i Hissutskottet.

Kontakta SRA’s kansli: info@swedishrental.se eller Emma Wändell, Cramo: emma.wandell@cramo.com