Energi- och klimatutskottet

Energi- och klimatutskottet är ett nystartat utskott som höll sitt första möte våren 2020. Utskottets arbete omfattar produkter inom tillfällig el, torkning, uppvärmning och klimat samt inpasseringssystem som ID06.