Bodutskottet

Bodutskottet är ett välbesökt utskott med en lång historia. Bodar finns nästan på varje byggarbetsplats, många har synpunkter på etableringen och utformningen, samtidigt som regelverket ofta är oklart. Målet är en gemensam syn på regler och säkerhet vid etablering, samt rimliga krav på konstruktion, brandskydd och energiprestanda.

Läs mer om bodar