Arbetsmiljöutskottet

Dammhantering och asbest, vibrationer och litiumbatterier – Arbetsmiljöutskottets viktigaste punkter vid mötet på Näringspunkten den 26 juni.

Allt arbete som skapar eller utförs i dammiga miljöer, är en stor arbetsmiljörisk. Vi har tidigare tagit fram information https://www.swedishrental.se/rad-riktlinjer/damm/ och kört en kampanj för att uppmärksamma kvarts- och dammhantering. Både för att skydda våra medarbetare och kunder. Materialet är bra så använd det för att informerar dig själv och kunderna om hur de kan förbättra sin arbetsmiljö!

Det tidigare planerade maskintestet är i full gång. Maskiner från olika tillverkare och av olika maskintyper har skickats till Vibb-centrum för oberoende vibrationsmätning av främst slående högfrekventa maskiner.

Fyra intervjufilmer + teasers om vibrationsskador har spelats in, där överläkare Catarina Nordander, Arbets- och miljömedicin Syd och Hans Lindell, teknisk forskare på RISE medverkar. Det återstår att färdigställa en film om PSI samt en sammanfattande film. För ändamålet har SRA har skapat en Youtube-kanal och lagt ut de första filmerna i serien – #nollvibrationsskador. Hashtaggen #nollvibrationsskador gör SRA:s kommunikation om vibrationsskador sammanhållen och sökbar på sociala medier.

En gemensam utbildningsinsats ska genomföras under hösten hos alla medlemsföretag.  Under två veckor genomförs en intern utbildning för depåpersonal som kort därefter följs av en veckas externt arbete med information mot kund. Internutbildningen består av filmserien #nollvibrationsskador samt ett utbildningsmaterial där vi ökar kunskapen om, och gemensamt diskuterar vibrationsskador på våra depåer. Utbildningen följs upp av en veckas riktad kundsatsning, för att höja kunskapen, informera om vibrationsskador och rekommendera bättre verktyg även till våra hyreskunder.

Vibrationsvärden i PSI ska tydliggöras, poängmetoden ersätter tillåten arbetstid. En ny enhetlig symbol införs, ett stoppmärke.

Genomarbetat material om litiumbatterier finns sedan tidigare publicerat på SRA:s hemsida. Farligt gods ansvaret ligger alltid hos avsändaren, leverantörerna uppfyller detta väl.

https://www.swedishrental.se/rad-riktlinjer/farligt-gods/

 

Arbetsmiljöutskottets möte 2019-02-13 – Hälsa och säkerhet – för ett hållbart yrkesliv i byggsektorn

Vibrationer, damm och litiumbatterier var dagens viktigaste punkter när Arbetsmiljöutskottet träffades på Näringspunkten den 13 februari.

Hälsa och säkerhet stod i fokus och de utmaningar vi har för att kunna nå ut, utbilda och påverka kunder, användare och depåpersonal. Vi behöver gemensamt se över hur vi kan stärka alla intressenter till att arbeta förebyggande och ta till sig en mer djupgående förståelse för vilka konsekvenser felaktig hantering kan medföra. Därför diskuterades också att ta fram en informationskampanj, att distribueras i olika kanaler, för största möjliga spridning av budskapet.

Hur kan vi kommunicera PSI – personlig säkerhetsintroduktion och tydliggöra maskinernas olika vibrationsvärden på ett enkelt och överskådligt sätt? En grupp studenter vid Lunds universitet, under ledning av docent, överläkare Catarina Nordander, Arbets- och miljömedicin Syd, har tagit fram ett förslag med symboler och färger, som arbetsmiljöutskottet nu ser över. Vidare planerar vi ett samarbete med VibCentrum där några av de vanligaste maskintyperna från de största leverantörerna på den svenska marknaden väljs ut för tester. Då får vi fram faktiska vibrationsvärden från en oberoende part.

Trots att asbest har varit förbjudet i över 35 år och reglerna för sanering är stenhårda inträffar fortfarande asbestrelaterade sjukdomsfall. En ny rapport visar dessutom att fem gånger fler människor dör i cancer i Sverige på grund av asbest än man tidigare trott. Läs gärna mer i artikeln från tidningen Arbetsliv, se länk nedan.

https://www.prevent.se/arbetsliv/halsa/2018/asbest-skordar-fortfarande-liv/