”Nya” ID06 – fakta, frågetecken, osäkra slutsatser

Det är många frågetecken kring lanseringen av de nya ID06 korten samt den tekniska utrustningen.

För rentals del handlar det främst om att säkra en acceptabel avskrivningstid för investerad utrustning. Samt att i tid få underlag om kommande teknikförändringar, i den mån branschen väljer att fortsätta med nya investeringar och uthyrning av ID06 utrustning.

Swedish Rental har under våren letat fakta, bedrivit många diskussioner med bland annat våra medlemsföretag, leverantörer, byggare samt Svensk Byggindustris ledning för att hitta svar på dessa frågor.

Tyvärr är mycket är fortfarande oklart avseende tekniken och osäkert avseende tidsplanen, ännu är det inte möjligt att komma med rekommendationer, utan det blir istället mer eller mindre osäkra slutsatser.
I bifogat  PM ( klicka på länken nedan, sammanfattas status just nu.( 7 juli 2018)

PM 7 juli 2018 ID06