Hur påverkas du av Coronaviruset?

Vi arbetar just nu med att ta reda på mer information om hur medlemsföretagen i Swedish Rental och Hyreskedjan påverkas av Coronaviruset, covid-19 så att vi kan hjälpa och stötta er så gott vi kan.

Vi har tagit fram en enkät med syfte att fånga upp övergripande branschproblem. Enkäten har skickats till samtliga kontaktpersoner i medlemsföretagen per e-post. Dina synpunkter är värdefulla, hjälp branschen genom att svara på enkäten. Det tar ca 5 minuter och dina svar behandlas anonymt. Enkäten går att besvara t o m onsdag den 8 april.