Fokusområden |

Fokusområden

Under verksamhetsåret arbetar våra arbetsgrupper och utskott löpande med gällande frågor i ett branschgemensamt förbättrings- och utvecklingsarbete .
Inför varje år beslutar föreningsstyrelsen i samråd med arbetsgrupperna/utskotten några områden som under året skall ligga extra i fokus.

Under 2018-2019 har Swedish Rental bland andra följande fokusområden:

Arbetsmiljö
Vibrationer och litiumbatterier som två av de högst prioriterade frågorna i utskottsarbetet under 2018-2019.
Vibrationsskador är idag den största orsaken till arbetssjukdom. Swedish Rental deltar bland annat i projektet ”Noll vibrationsskador” där samhällsaktörer i Sverige samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Projektet drivs av Swerea och finansieras inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation.

I samarbete mellan maskinproducenter och våra medlemsföretag arbetar Swedish Rental aktivt med att skapa förutsättningar för sina kunder att minska skaderisken vid brukande av maskiner genom ökad information och vidareutveckling av säkrare maskinerna.

Föregående år fokuserade utskottet på risker med kvartsdamm och utbildning för användare av motorkapar, det arbetet fortsätter fortlöpande.

GDPR
Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)  ersätter den 25 maj 2018 den tidigare PUL (personuppgiftslagen), vilken är baserad på det tidigare EU-direktivet Data Protection Directive (DPD) och riktar sig till företag som på något vis samlar in, lagrar eller processar personuppgifter.

Dokumentation anpassat för Rental

Swedish Rental och Hyreskedjan har tillsammans tagit fram material anpassat till företag verksamma inom maskinuthyrningsbranschen.
Materialet är fritt för medlemsföretag att ladda ner och anpassa efter den egna verksamheten.

Materialet återfinns här

Utbildning
Utbildningsutbudet idag inom branschen är en svårnavigerad terräng för både Rentalbolag och slutkunder. Swedish Rental har påbörjat ett arbete för att se över Rentalbranschens roll inom utbildning.