Fokusområden |

Fokusområden

Under verksamhetsåret arbetar våra arbetsgrupper och utskott löpande med gällande frågor i ett branschgemensamt förbättrings- och utvecklingsarbete. Inför varje år beslutar föreningsstyrelsen i samråd med arbetsgrupperna och utskotten några områden som under året skall ligga extra i fokus.

Mer information om Swedish Rentals fokusområden för 2020 kommer inom kort.