Branschfrågor tillsammans med Rentalföretagen

När vi driver det gemensamma branscharbetet mellan Hyreskedjan och Swedish Rental gör vi det under namnet Rentalföretagen. Båda styrelserna jobbar tillsammans vilket effektiviserar branscharbetet och skapar ett värdefullt utbyte mellan föreningarna.

Efter tre kreativa dagar i februari och mars (läs mer här) blev det tydligt för styrelserna i Hyreskedjan och Swedish Rental att föreningarna har en bred samsyn i branschfrågorna. Nu har vi tagit fram ett gemensamt arbetskoncept som vi tror kommer fungera bra även vid distansmöten.

Föreningsfrågor hanteras som tidigare i respektive styrelse medan alla branschfrågor hanteras i befintliga och nu gemensamma utskott. Nya branschfrågor bereds i mindre fokusgrupper och beslutas av de samverkande bolagsstyrelserna under namnet Rentalföretagen. Om det skulle komma upp frågor som inte tydligt hamnar i den gemensamma sfären kan alltid respektive styrelse ta hem frågan till sig.

Kommunikationen till medlemmarna kommer så långt möjligt koordineras. Genom fortsatt samverkan, effektiviserar vi branscharbetet, skapar ett löpande utbyte mellan föreningarna och tar ännu ett kliv mot en stark och enad branschförening.