Besök hos medlemsföretag: Stavdals

Vi vill gärna få reda på hur väl PSI används och efterfrågas av kunderna och hur vi tillsammans kan öka engagemanget för att använda PSI? I den frågeställningen föddes tanken från oss på kansliet att genomföra studiebesök hos några av våra medlemsföretag.

Vårt första besök gick till Stavdals i Sätra, Stockholm där vi hade intressanta samtal med representanter från ledning och kundcenter. Vi diskuterade även hur vi ska få ut information kring vibrationsskador till kunderna. To be continued!