Åtgärder som stimulerar rentalbranschen

Kansliet lägger just nu extra mycket tid på att undersöka och följa utvecklingen av hur företagen i rentalbranschen påverkas av covid-19. Varje månad skickar vi ut en enkät till medlemsföretagen i Swedish Rental och Hyreskedjan för att ta tempen på branschen.

I enkäten från april uttryckte ca 90% av respondenterna att regeringens krispaket delvis eller inte alls är ett effektivt stöd för verksamheten.

Rentalbranschen är en konjukturindikator för byggbranschen. Vi känner av förändringar i byggmarknaden tidigt, långt innan det visar sig i konjukturstatistiken. Om rentalbranschen hamnar i ett kritiskt läge är det viktigt att det finns effektiva stödfunktioner på plats.

Styrelsen och kansliet har nyligen inlett en dialog med civilutskottet för att uppmärksamma om rentalbranschens utmaningar och presentera åtgärder som kan stimulera vår bransch.

Vilka åtgärder tror du är viktigast för att motverka en ekonomisk kollaps inom rentalbranschen? Vi behöver en trovärdig bild av verkligheten. Svara på enkäten (skickades ut den 6 maj per e-post) eller hör av dig till kansliet om du har förslag på åtgärder.