Anslag med allmänna råd om covid-19

Hyreskedjan och Swedish Rental har gemensamt tagit fram ett anslag med de senaste allmänna råden om Coronaviruset, covid-19.

För att informera din personal och dina kunder som kommer på besök kan du placera anslaget på lämpligt ställe, ex. dörr, fönster eller anslagstavla i personalrum eller butik.

LADDA NER ANSLAGET HÄR