GDPR

GDPR-Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft i hela Europa. Ett bakomliggande syfte med den nya förordningen har varit att skapa ett utökat skydd för rätten till ett privatliv som ytterst regleras i EU:s rättighetsstadga – artikel 8.
Den nya dataskyddsförordningen skall gälla lika för alla länder inom EU vilket gör att det inte är tillåtet med begränsningar eller undantag på landnivå. Då förordningen är helt ny och ännu ”oprövad” så kommer det med all sannolikhet att växa fram ett antal tolkningar och prejudikat på hur företag, myndigheter och organisationer skall tillämpa förordningen rent praktiskt.

Dokumentation anpassat för Rental
Swedish Rental och Hyreskedjan har tillsammans tagit fram material anpassat till företag verksamma inom maskinuthyrningsbranschen.
Materialet är fritt för medlemsföretag att ladda ner och anpassa efter den egna verksamheten.
Bilaga 1,2 samt 3 finns i word samt pdf version.

Sammanfattning GDPR för Rental
En enklare sammanfattning av den mycket omfattande lagen
Sammanfattning GDPR för Rental

Tips och Råd GDPR för Rental
Ett underlag att följa för att anpassa den egna verksamheten efter den nya lagen samt hänvisningar till följande bilagor:
Tips och råd GDPR för Rental

Bilaga 1- Personuppgiftsbehandlingar
Enligt lagen ska alla personuppgiftsbehandlingar som sker i företaget listas. Bland annat syfte (ändamål) med varje behandling samt vilken rättslig grund som man åberopar för att hantera varje typ av personuppgift.
Detta dokument är ett exempel på hur man kan göra.

Bilaga 1 Word-version
Bilaga 1 PDF-version

Bilaga 2-Personuppgiftsbiträdesavtal
Alla företag, myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt biträder ert företag i hantering av personuppgifter ska listas samt att ni behöver teckna ett biträdesavtal med var och en av dem.
i Bilaga 2 finner ni en avtalsmall biträdesavtal

Bilaga 2 Word-verison
Bilaga 2 PDF-version

Bilaga 3 – Dataskyddspolicy
Säkerställ att det finns en Dataskyddspolicy inkl. cookiepolicy på ert företag.
Detta är en mall som hjälp för att skapa en dataskyddspolicy för ert företag.

Bilaga 3 Word-version
Bilaga 3 PDF-version

Vill du veta mer?

För  fördjupad  information kring GDPR rekommenderar vi :

Datainspektionens hemsida
Där hittar man bland annat:
Enkel 4-sidig folder om grunderna i dataskydd

Tillsammans med verksamt.se har man tagit fram en
GDPR guide

Datainspektionen har även producerat två filmer som publicerats på youtube där de förklarar :
Vad är en personuppgift
När man får samla in personuppgifter.